Cảm Nhận Của Khách Hàng

Cảm Nhận Của Khách Hàng là chuyên mục DORI Beauty dành riêng cho quý khách hàng của mình. Tại đây, chia sẻ những lời chia sẻ, cảm nhận, đánh giá và hình ảnh thực tế trước và sau khi dùng sản phẩm (feedback) mỹ phẩm DORI.